Composers | Genres | Operas | Libretti | Arias | About
Opera
George Frideric Handel 1685 - 1759 DE 3*
Semele UK - 1744 - Opera seria
Synopsis - Roles - Arias
Act 1 - Act 2 - Act 3
Original - NL - UK/NL - Print Version
Libretto

Act 1

Top Act 2

Scene 1


Opperpriester
Kijk! Voorspoedige vlammen laaien op!
Jupiter aanvaardt ons offer:
De behaaglijke geur verspreidt zich
En zie, het goddelijke beeld buigt voorover!

Koor van priesters
Gunstige voortekens zegenen onze riten,
Uw liefde wordt stellig een succes;
Vreedzame dagen en vruchtbare nachten
Wachten het paar dat haar zegen krijgt.

Cadmus
Dochter, gehoorzaam,
Luister en gehoorzaam.
Stem gewillig in
Neem een pak af van je vaders hart;
Stel niet langer uit.

Athamas
O aanhoor het gebed van een trouwe minnaar
Op deze voorspoedige dag
Stel niet langer uit.

Cadmus en Athamas
Luister en gehoorzaam.
Stel niet langer uit
Op deze voorspoedige dag.

Semele terzijde
Wee mij!
Welke toevlucht rest mij nog?
Hoe veelvuldig, hoe verscheurend
Is mijn ellende!
O Jupiter sta mij bij!
Kan Semele afstand doen van je liefde,
En toegeven aan de hartstocht van een sterveling?
Dergelijk perfide gedrag
is schreeuwen om jou wraak.
Weiger ik, dan wek ik mijn vaders gal.
O Jupiter, heb medelij en help me bij m'n keus.
Toegeven? Zeg het mij. Of weigeren, wat moet ik doen?

Top